Bio-gnojivo-ekofertile Izvješća

Biotehnologija u kvarcnom pijesku za proizvodnju biognojiva, biopesticida i biostimulansa pod zaštitnim znakom ekofertile ™ za obradu lišća i tla.

Saznajte više