Natural sand report

Projekt je izrađen na zahtjev investitora Victory Marine d.o.o., Kandlerova br. 8, 52100 Pula, sa svrhom izgradnje geotehničkog rješenja AKUMULACIJSKOG JEZERA s učinkom na dobrobit prirode i javnu dobrobit. Materijal za iskop dijelom će se koristiti za nasipanje rezervoara i eksploatirati za kvarcni pijesak. Idejno rješenje definirano je na način da je jezero zaštićeno vodonepropusnom geomembranom, min. akumulacija 282.887,19 m3 vode. Očekuje se da se ležište napuni do visine od 6,0 m od dna, odnosno 1,0 m ispod kote krune nasipa. Projekt je razvijen uzimajući u obzir nekoliko ocjena certificiranih instituta i pod nadzorom i vodstvom g. Đure Kolarića, dipl.ing.građ. iz tvrtke INNVIVO d.o.o.

Preuzmite PDF

Više detalja o akumulacijskom jezeru možete pronaći u odjeljku Izvješća i “Projekti”.