Victory Minerals Reports

Ascon Institut certificiran je za laboratorijska i terenska ispitivanja građevinskih materijala i proizvoda, ocjenu sukladnosti građevinskih proizvoda, projektiranje zgrada i projektiranje rekonstrukciju / adaptaciju građevina, stručni nadzor izgradnje / rekonstrukcije / adaptacije građevina, istražne radove za potrebe utvrđivanja svojstava gradiva i stanja zgrada, energetsko certificiranje zgrada.
Saznajte više o Ascon Institutu.

Preuzmite PDF